Azbestoza – co warto wiedzieć na jej temat?

Azbestoza – co warto wiedzieć na jej temat?

Jest jedną z poważniejszych chorób układu oddechowego, a jej rozwój najczęściej związany jest z wykonywaną pracą oraz z warunkami panującymi w miejscu zatrudnienia. Co warto wiedzieć na temat groźnej i podstępnej azbestozy?

Azbestoza, czyli…

Azbestoza, często określana też mianem pylicy azbestowej, jest uważana za jedną z poważniejszych chorób zawodowych. To właśnie warunki panujące w miejscu pracy są najczęstszą przyczyną problemów z azbestozą. Za jej rozwój odpowiedzialne są chemiczne substancje, które trafiają do płuc i osadzają się na opłucnej. Osady te prowadzą do poważnych zmian chorobowych, a w wielu przypadkach stają się główną przyczyną rozwoju choroby nowotworowej. Substancją, która jest tu najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia, jest azbest. Niestety, w wielu miejscach pracy wciąż ta substancja jest obecna, choć ze względu na jej rakotwórcze działanie w wielu miejscach jest ona już zabroniona. Kontakt z nią ma oczywiście fatalne skutki dla pracowników oraz osób, które – często nieświadomie – wdychają włókna azbestowe.

Jakie objawy mogą świadczyć o rozwoju tej choroby?

Objawy azbestozy są dość charakterystyczne. Duszności oraz kaszel, plwocina oraz nasilające się problemy z oddychaniem, które mogą z czasem doprowadzić do poważnego uszkodzenia płuc – oto sygnały świadczące o tym, że z płucami dzieje się coś złego. Innym problemem, który związany jest już z bardziej zaawansowaną chorobą, jest rozrost tkanki łącznej w płucach oraz powstanie tzw. nalotu azbestowego.

Czy można walczyć z pylicą azbestową?

Niestety, azbestoza to choroba nieuleczalna, z tego też względu tak ważne jest unikanie miejsc skażonych przez azbest oraz stosowanie się do zasad BHP w miejscu pracy. Jedyne, co medycyna może zrobić dla osób cierpiących na tę chorobę, to zapewnianie im leków łagodzących dolegliwości związane z tą formą pylicy.

Azbestoza może prowadzić do tragicznych konsekwencji, a brak odpowiedniego leczenia może stać się przyczyną znacznego osłabienia serca. Wiadomo też, że wdychanie azbestu przez dłuższy czas sprzyja rozwojowi nowotworów, które są już śmiertelnym zagrożeniem dla każdego człowieka.