Ubezpieczenie NNW komunikacyjne – co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne – co obejmuje?

Nie można przewidzieć wypadków, ale jeszcze trudniej jest radzić sobie ze skutkami niebezpiecznych sytuacji i innych zdarzeń. Mowa nie tylko o konsekwencjach zdrowotnych, ale również problemach finansowych, które pojawiają się na skutek wypadków. Odszkodowanie jest bardzo przydatne i pomaga sfinansować leczenie albo rehabilitację.

Ubezpieczenie NNW komunikacyjnego – co to jest?

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne przyda się każdemu, gdyż polisa OC umożliwia jedynie pokrycie szkód osobowych pasażerów, którzy znajdują się w samochodzie, a także osób podróżujących pojazdem biorącym udział w wypadku. Z kolei NNW dba o interesy sprawcy zdarzenia. Kwestie polis oraz wypadków warto omówić ze specjalistą z zakresu prawa, który jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości. W tym celu należy sprawdzić przede wszystkim Internet. Wystarczy wpisać hasło związane z prawem oraz miejscowość docelową, na przykład prawnik Gniezno, Kraków, czy Poznań. Odpowie on na wszystkie pytania związane z polisą NNW, którą można określić również jako dodatkowe wsparcie dla każdej osoby znajdującej się w pojeździe i biorącej udział w wypadku.

NNW jest kupowane dobrowolnie i umożliwia uzyskanie odszkodowania przez osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu (mowa o różnych złamaniach), ale również poniosły śmierć. Z polisy wypłacane są koszty leczenie, rehabilitacji, pokrywa się również wydatki na leki.

NNW – co można uzyskać od ubezpieczalni?

Towarzystwo ubezpieczeniowa zapewnia jednorazową wypłatę odszkodowania dla osób, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci. Pieniądze są przekazywane sprawcy zdarzenia, czyli kierowcy oraz uczestnikom wypadku.

Aby określić stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, należy skorzystać z tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu konkretnego towarzystwa występującej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia albo drugą opcją jest wykorzystanie orzeczenia wydanego przez wyznaczonego konsultanta medycznego. Orzeczenie jest przygotowywane na podstawie uzyskanych dowodów, dokumentów i wyników badań.

Z ubezpieczenia pokrywa się koszty transportu, leczenia, rehabilitacji i wszystkie inne wydatki związane z pogorszeniem stanu zdrowia. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość świadczeń jest uwarunkowana limitami.

Towarzystwo wymienia szereg sytuacji, kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Mowa o prowadzeniu samochodu po spożyciu alkoholu oraz środków o działaniu odurzającym. Do wypłaty odszkodowania nie dochodzi w sytuacji, kiedy kierowca nie ma uprawnień do kierowania pojazdem oraz do wypadku doszło celowo w celu uzyskania wypłaty odszkodowania.